Jak na reklamní banner...

V této prezentaci si představíme zakladní čtyři technologie reklamních bannerů. Reklamní banner je reklamní kreativa většinou menších rozměrů, která se umisťuje na webové stránky.

Tato prezentace není souhrnným tutoriálem na tvorbu reklamních bannerů v konkrétních aplikacích, ale úvod do formátů reklamního banneru, jejich vlastností a omezení. Uvedené aplikace jsou dle mého názoru nejvhodnější, nicméně vždy existuje nějaká alternativa nebo subjektivně vhodnější volba.

V případě, že se vytváří reklamní banner na zakázku nebo pro konkrétního hostitele reklamy je často volba formátu(ů) a jejich parametrů předmětem oficiálních nebo smluvních podmínek mezí reklamním klientem a hostitelem reklamy.

Každá technologie má své klady i zápory. Některá umožňuje jen omezené efekty, některá žádné a jiná je omezena pouze povoleným datovým objemem hostitele reklamy. Všechny čtyři dnes používané technologie si blíže popíšeme v samostatných sekcích. Technologii si můžete zvolit v navigaci níže.

Jedno hledisko je pro všechny sekce společné, reklamní hostitelé mají často nejen technické, ale i moralní a legální podmínky. Například nemusí povolit rychle blikající bannery (kvůli osobám postižených epilepsií), vulgarismy, podobnost bannerů se systémovými hláškami a varováními.

Statický banner (JPEG/GIF/PNG)

Animovaný banner GIF

Animovaný banner Flash

Animovaný HTML5